Duurzaamheid

Het Belgisch Witblauw is een ras dat door gerichte selectie op een zeer efficiënte manier voeder kan omzetten in spiermassa/vlees. Door hun uitzonderlijk goede voederconversie (kilogram groei per kilogram voeder) gebruiken zij de minste natuurlijk grondstoffen. Tevens verspillen ze geen energie omdat ze weinig vet aanzetten. Bij dit ras wordt een lager verbruik genoteerd en een betere omzetting. Het ras is vroegrijp wat er voor zorgt dat produktiecyclus aanmerkelijk korter is. De koeien kalven vroeger af en de stieren zijn vroeger slachtrijp .Geen enkel ras ter wereld doet ze dit na !

Dit resulteert in een veel lagere ecologische voetafdruk. Per kilogram vlees is de uitstoot van broeikasgassen beduidend lager.

Witblauw is tevens een ras met een hoger slacht- en uitbeningsrendement. Het slachtrendement bedraagt rond de 70% en het uitbeningsrendement is 83%. Daar heeft het milieu baat bij vermits er per kilogram levend gewicht veel minder afval wordt geproduceerd.

We werken volgens het principe van 'deel een rund'. Als het volledige rund verkocht is wordt het pas geslacht. Zo zijn we zeker dat we voedselverspilling 100% tegen kunnen gaan.

Op ons bedrijf wordt tevens praktisch al het voeder voor de dieren geproduceerd. We zijn op wat krachtvoeder na zelfvoorzienend. Tevens hebben we voldoende grond om het mest dat door onze dieren wordt geproduceerd milieuvriendelijk te gebruiken. Door hun goede voederconversie gebruiken de dieren minder grondstoffen wat ook resulteert in een gevoelig mindere produktie van mest. We telen hoofdzakelijk mais en gras en willen in de toekomst nog diversifiëren naar graan en luzerne of erwten. Hierdoor kunnen we verder de cirkel rond maken.